جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

عضویت در سایت

جدول قیمت و مشخصات

عنوانقیمتسایزاستانداردسایز میلگردارسال به سبد خریدhf:att:pa_rebar-size
اسپیسر fix 25 mm110 تومان
6-%d8%a7%d9%84%db%8c-16
اسپیسر fix 30 mm115 تومان
6-%d8%a7%d9%84%db%8c-16
اسپیسر max 30 mm120 تومان
8-%d8%a7%d9%84%db%8c-22
اسپیسر fix 40 mm120 تومان
6-%d8%a7%d9%84%db%8c-16
اسپیسر max 40 mm130 تومان
8-%d8%a7%d9%84%db%8c-22
اسپیسر fix 50 mm130 تومان
6-%d8%a7%d9%84%db%8c-16
اسپیسر hard 30 mm155 تومان
8-%d8%a7%d9%84%db%8c-32
اسپیسر max 50 mm160 تومان
8-%d8%a7%d9%84%db%8c-22
اسپیسر hard 40 mm165 تومان
8-%d8%a7%d9%84%db%8c-32
اسپیسر hard 50 mm175 تومان
8-%d8%a7%d9%84%db%8c-32
اسپیسر wheel 30 mm180 تومان
8-%d8%a7%d9%84%db%8c-12
اسپیسر wheel 40 mm190 تومان
8-%d8%a7%d9%84%db%8c-12
اسپیسر wheel 50 mm210 تومان
8-%d8%a7%d9%84%db%8c-12
اسپیسر max 75 mm260 تومان
8-%d8%a7%d9%84%db%8c-22
اسپیسر hard 70 mm285 تومان
8-%d8%a7%d9%84%db%8c-32
اسپیسر wheel 75 mm420 تومان
10-%d8%a7%d9%84%db%8c-20
اسپیسر hard 100 mm550 تومان
8-%d8%a7%d9%84%db%8c-32
میان بولت 20 سانتی متر1,850 تومان
803
میان بولت 25 سانتی متر1,950 تومان
803
میان بولت 30 سانتی متر2,050 تومان
803
میان بولت 35 سانتی متر2,150 تومان
803
میان بولت 40 سانتی متر2,250 تومان
803

توضیحات بیشتر

3 رتبه برتر