جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

عضویت در سایت

جدول قیمت و مشخصات

کارخانه رابیتس مسعود

عنوانقیمتنوعچشمهوزنستوناستانداردتخلیهنوع ورقطول*عرضارسال به سبد خریدhf:att:pa_fountainhf:att:pa_sheet-weighthf:att:pa_sotoon
رابیتس 400 گرم مسعود اصل کارخانه10,170 تومان
3400-gr9
رابیتس 400 گرم مسعود اصل انبار تهران10,190 تومان
3400-gr9
رابیتس 440 گرم مسعود اصل کارخانه10,670 تومان
3440-gr9
رابیتس 440 گرم مسعود اصل انبار تهران10,690 تومان
3440-gr9
رابیتس 600 گرم مسعود اصل کارخانه11,170 تومان
3600-gr9
رابیتس 600 گرم مسعود اصل انبار تهران11,190 تومان
3600-gr9
رابیتس 700 گرم مسعود اصل کارخانه12,170 تومان
3700-gr9
رابیتس 700 گرم مسعود اصل انبار تهران12,190 تومان
3700-gr9
رابیتس 520 گرم مسعود اصل کارخانه12,370 تومان
3520-gr13
رابیتس 520 گرم مسعود اصل انبار تهران12,390 تومان
3520-gr13
رابیتس 570 گرم مسعود اصل کارخانه12,670 تومان
3570-gr13
رابیتس 570 گرم مسعود اصل انبار تهران12,690 تومان
3570-gr13
رابیتس 700 گرم مسعود اصل کارخانه12,870 تومان
2700-gr13
رابیتس 700 گرم مسعود اصل انبار تهران12,890 تومان
2700-gr13
رابیتس 800 گرم مسعود اصل کارخانه13,170 تومان
3800-gr9
رابیتس 800 گرم مسعود اصل انبار تهران13,190 تومان
3800-gr9
رابیتس 770 گرم مسعود اصل کارخانه13,970 تومان
3770-gr13
رابیتس 770 گرم مسعود اصل انبار تهران13,990 تومان
3770-gr13
رابیتس 810 گرم مسعود اصل کارخانه14,170 تومان
3810-gr13
رابیتس 810 گرم مسعود اصل انبار تهران14,190 تومان
3810-gr13
رابیتس 840 گرم مسعود اصل انبار تهران (تعداد محدود)15,130 تومان
2840-gr13
رابیتس 910 گرم مسعود اصل کارخانه15,170 تومان
3910-gr13
رابیتس 840 گرم مسعود اصل کارخانه15,170 تومان
3840-gr13
رابیتس 910 گرم مسعود اصل انبار تهران15,190 تومان
3910-gr13
رابیتس 900 گرم مسعود اصل کارخانه15,670 تومان
2900-gr13
رابیتس 900 گرم مسعود اصل انبار تهران15,690 تومان
3900-gr13
رابیتس 950 گرم مسعود اصل کارخانه16,170 تومان
2950-gr13
رابیتس 950 گرم مسعود اصل انبار تهران16,190 تومان
2950-gr13
رابیتس 1000 گرم مسعود اصل کارخانه16,870 تومان
31000-gr13
رابیتس 1000 گرم مسعود اصل انبار تهران16,890 تومان
31000-gr13
رابیتس 1020 گرم مسعود اصل کارخانه17,020 تومان
31020-gr13
رابیتس 1020 گرم مسعود اصل انبار تهران17,040 تومان
31020-gr13
رابیتس 1050 گرم مسعود اصل کارخانه17,170 تومان
31050-gr13
رابیتس 1050 گرم مسعود اصل انبار تهران17,190 تومان
31050-gr13
رابیتس 1080 گرم مسعود اصل کارخانه17,470 تومان
31080-gr13
رابیتس 1080 گرم مسعود اصل انبار تهران17,490 تومان
31080-gr13
رابیتس 1120 گرم مسعود اصل کارخانه18,170 تومان
31120-gr13
رابیتس 1120 گرم مسعود اصل انبار تهران18,190 تومان
31120-gr13
رابیتس 1120 گرم مسعود اصل کارخانه18,250 تومان
31120-gr13
رابیتس 1120 گرم مسعود اصل انبار تهران18,270 تومان
31120-gr13
رابیتس 1200 گرم مسعود اصل کارخانه19,670 تومان
31200-gr13
رابیتس 1200 گرم مسعود اصل انبار تهران19,690 تومان
31200-gr13
رابیتس 1300 گرم مسعود اصل کارخانه21,170 تومان
31300-gr13
رابیتس 1300 گرم مسعود اصل انبار تهران21,190 تومان
31300-gr13
رابیتس 1350 گرم مسعود اصل کارخانه22,170 تومان
31350-gr13
رابیتس 1350 گرم مسعود اصل انبار تهران22,190 تومان
31350-gr13
رابیتس 1400 گرم مسعود اصل کارخانه23,170 تومان
31400-gr13
رابیتس 1400 گرم مسعود اصل انبار تهران23,190 تومان
31400-gr13

کارخانه ایران رابیتس صادق

عنوانقیمتنوعچشمهوزنستونطول*عرضتخلیهاستانداردنوع ورقارسال به سبد خریدhf:att:pa_fountainhf:att:pa_sheet-weighthf:att:pa_sotoon
رابیتس 370 گرم اصل ایران کارخانه10,170 تومان
3370-gr9
رابیتس 370 گرم اصل ایران انبار تهران10,190 تومان
3370-gr9
رابیتس 470 گرم اصل ایران کارخانه10,670 تومان
3470-gr9
رابیتس 470 گرم اصل ایران انبار تهران10,690 تومان
3470-gr9
رابیتس 690 گرم اصل ایران کارخانه12,170 تومان
3690-gr9
رابیتس 690 گرم اصل ایران انبار تهران12,190 تومان
3690-gr9
رابیتس 460 گرم اصل ایران کارخانه12,370 تومان
3460-gr13
رابیتس 460 گرم اصل ایران انبار تهران12,390 تومان
3460-gr13
رابیتس 600 گرم اصل ایران کارخانه12,670 تومان
3600-gr13
رابیتس 660 گرم اصل ایران کارخانه12,670 تومان
3660-gr11
رابیتس 600 گرم اصل ایران انبار تهران12,690 تومان
3600-gr13
رابیتس 660 گرم اصل ایران انبار تهران12,690 تومان
3660-gr11
رابیتس 770 گرم اصل ایران کارخانه13,570 تومان
3770-gr11
رابیتس 770 گرم اصل ایران انبار تهران13,590 تومان
3770-gr11
رابیتس 760 گرم اصل ایران کارخانه13,970 تومان
3760-gr13
رابیتس 760 گرم اصل ایران انبار تهران13,990 تومان
3760-gr13
رابیتس 920 گرم اصل ایران کارخانه14,970 تومان
3920-gr11
رابیتس 920 گرم اصل ایران انبار تهران14,990 تومان
3920-gr11
رابیتس 830 گرم اصل ایران کارخانه15,070 تومان
3830-gr13
رابیتس 830 گرم اصل ایران انبار تهران15,090 تومان
3830-gr13
رابیتس 900 گرم اصل ایران کارخانه15,670 تومان
3900-gr13
رابیتس 900 گرم اصل ایران انبار تهران15,690 تومان
3900-gr13
رابیتس 850 گرم اصل ایران کارخانه16,020 تومان
3850-gr13
رابیتس 850 گرم اصل ایران انبار تهران16,040 تومان
3850-gr13
رابیتس 970 گرم اصل ایران کارخانه16,270 تومان
3970-gr13
رابیتس 970 گرم اصل ایران انبار تهران16,290 تومان
3970-gr13
رابیتس 1020 گرم اصل ایران کارخانه17,020 تومان
31020-gr13
رابیتس 1020 گرم اصل ایران انبار تهران17,040 تومان
31020-gr13
رابیتس 1090 گرم اصل ایران کارخانه17,570 تومان
31090-gr13
رابیتس 1090 گرم اصل ایران انبار تهران17,590 تومان
31090-gr13
رابیتس 1170 گرم اصل ایران کارخانه19,670 تومان
31170-gr13
رابیتس 1170 گرم اصل ایران انبار تهران19,690 تومان
31170-gr13
رابیتس 1240 گرم اصل ایران کارخانه20,570 تومان
31240-gr13
رابیتس 1240 گرم اصل ایران انبار تهران20,590 تومان
31240-gr13
رابیتس 1310 گرم اصل ایران کارخانه21,170 تومان
31310-gr13
رابیتس 1310 گرم اصل ایران انبار تهران21,190 تومان
31310-gr13

تولیدات آهن تخفیف

عنوانقیمتوزننوع ورقتخلیهطول*عرضچشمهاستانداردستوننوعارسال به سبد خریدhf:att:pa_fountainhf:att:pa_sheet-weighthf:att:pa_sotoon
رابیتس 1000 گرم16,930 تومان
31000-gr13

توضیحات بیشتر

در سایت فروشگاهی آهن تخفیف امکان خرید و فروش رابیتس گالوانیزه وجود دارد. این مرکز در نظر دارد تا با عرضه آنلاین مرغوب ترین محصولات آهن، راه های دسترسی مشتریان به بهترین جنس رابیتس تولیده شده در ایران را هموار سازد. امروزه ایران توانسته یکی از تولید کنندگان رابیتس گالوانیزه با کیفیت باشد.

خرید رابیتس

رابیتس از جمله مصالح ساختمانی بوده که به صورت ورق های نازکی گالوانیزه تولید شده اند. امروزه به دلیل کاربری فراوانی که در قسمت های مختلف ساختمان از این محصول انجام گرفته است، خرید و فروش آن به صورت آنلاین رونق خوبی دارد. بدون شک در عصر حاضر با توجه به گسترش وب در هر نقطه، خرید آنلاین مصالح ساختمانی راحت ترین روش به حساب می آید. برای خرید انواع رابیتس، هر شخصی این امکان را داشته تا تنها با مراجعه به سایت فروشگاهی آهن تخفیف با انواع این محصول آشنا شده، مصالح مورد نظر خود را انتخاب کرده و قیمت محصول را در وزن های مختلف از کارگزاران سایت درخواست نماید و تنها طی تماسی تلفنی و یا درج مشخصات فردی در قسمت خرید کالا، در کمترین زمان ممکن بهترین و مرغوب ترین محصول را درب منزل و یا محل موردنظر خود تحویل بگیرد.

 

خرید رابیتس

 

 

فروش رابیتس به چه صورت است؟

با توجه به پیشرفت تکنولوژی در طرح های ساختمانی و مدرن شدن هر چه بیشتر مصالح به کار رفته در ساختمان، امروزه این محصول در سطوحی از ساختمان به منظور گستردگی و مهیا ساختن بستر برای ایجاد و تاسیسات برقی به کار رفته و طرفداران زیادی را به سمت خود جذب نموده است. رونق گرفتن بازار خرید و فروش رابیتس به دلیل ایجاد بستری مقاوم و گسترده در سقف های کاذب و دیوار ها می باشد و از ترک خوردگی و فاصله افتادن در میان آنها جلوگیری به عمل می آورد. از این رو، با استقبال شدید ابنیه سازان و پیمانکاران و همچنین اکثر مردم برای استفاده از آن برای ساخت نما و دکوراسیون آشپزخانه، ایجاد نور مخفی در سالن ها، ترمیم ترک های به وجود آمده در ساختمان، گچبری، گچکاری و... روبرو شده است. سایت فروشگاهی آهن تخفیف به منظور رفاه حال مشتریان شرایطی آنلاین را برای مصرف کنندگان به وجود آورده تا در ساعتی از شبانه روز به صورت اینترنتی و یا به صورت تماس تلفنی طیف گسترده ای از این محصول را به فروش برساند.

رابیتس ایران

در سال های اخیر ایران توانسته دارنده ی برجسته ترین واحدهای تولید کننده ورق های گالوانیزه به منظور ساخت انواع رابیتس باشد. در این میان رابیتس ایران از جمله مشهورترین نمونه های این واحد بوده که توانسته در پیش برد کارهای عمرانی در ایران برگ زرینی را به افتخارات خود اختصاص دهد. سایت ما به عنوان بزرگترین و مجهزترین نماینده فروش این محصول مفتخر است که بتواند بهترین و با کیفیت ترین مصالح ساختمانی را در اختیار کاربران گرامی قرار دهد. این شرکت برجسته سالانه با تولید هزاران تن ورق های گالوانیزه این توانایی را دارد تا مشتریان زیادی را راضی نگه داشته و نیازمندی آنها را برطرف نماید. سایت آهن تخفیف خرید و فروش محصولات شرکت بزرگ رابیتس ایران را به صورت آنلاین در اختیار متقاضیان گرامی قرار داده و کیفیت محصول خود را تضمین می نماید.

 

رابیتس

 

قیمت رابیتس

اگر چه ساختمان سازان و پیمانکاران همیشه به دنبال کیفیت مصالح ساختمانی هستند اما بحث قیمت رابیتس یک موضوع جدا نشدنی از کیفیت محصولات می باشد. از این رو شرکت ایران در نظر گرفته ضمن تولید با کیفیت ترین و مرغوب ترین محصولات گالوانیزه، با کاستن سهم سود خود قیمت مصالح ساختمانی تولید شده از واحد تولیدی ایران را در پایین ترین قیمت سطح بازار در اختیار کاربران و مشتریان خود قرار دهد.

رابیتس مسعود

آهن تخفیف این افتخار را کسب کرده تا عرضه کننده بهترین و معروف ترین مصالح ساختمانی ساخته شده از ورق های گالوانیزه باشد. در این میان رابیتس مسعود بسیار خوش درخشیده و با داشتن مرغوبیت و کیفیت و همچنین تنوع بالا در طرح پذیری مورد محبوبیت بسیاری از مهندسین و پیمانکاران قرار گرفته است. سازندگان این محصول در نظر داشته سبک ترین و انعطاف پذیر ترین ورق های گالوانیزه را در بالاترین کیفیت به کار بسته تا گوی میدان را از رقیبان خود گرفته و یکی از برترین تولید کننده گان مصالح ساختمانی ساخته شده از ورق های گالوانیزه در ایران باشد.

 

قیمت رابیتس

 

خرید اینترنتی رابیتس

با توجه به استقبال کاربران از خریدهای اینترنتی، امروزه بیشتر افراد سعی می کنند به دور از هر گونه دغدغه و مشغله ی کاری در وقت خود صرفه جویی کرده و خرید مصالح موردنیاز خود را به صورت آنلاین و غیر حضوری انجام دهند. به همین خاطر سایت فروشگاهی ما به منظور رفاه حال مشتریان، عرضه ی با کیفیت ترین و مرغوبترین رابیتس را بر عهده گرفته و تضمین کننده ی کیفیت آن می باشد. لذا برای خرید اینترنتی مصالح ساختمانی، می توانید تنها با چند کلیک ساده وارد بازار خرید و فروش این سایت شوید؛ سپس ضمن مشاهده کردن از نمونه های مختلف و کاربری آنها در قسمت های مختلف ساختمان، این امکان برایتان فراهم بوده تا قیمت هر نمونه را از عاملین فروش رابیتس درخواست نموده و ضمن رضایت از کیفیت محصول، خرید خود را به ثبت برسانید. در خرید اینترنتی این شرایط وجود داشته تا در کمترین زمان ممکن بدون خروج از کارگاه و یا منزل بدون صرف وقت و هیچ هزینه ی اضافی، محصول درخواست شده را بدون دخالت هیچ واسطه گری در پایین ترین قیمت بازار به دست آورید.

3 رتبه برتر