جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

عضویت در سایت

جدول قیمت و مشخصات

عنوانقیمتوزنتخلیهاستانداردضخامت مفتولارسال به سبد خریدhf:att:pa_sheet-weighthf:att:pa_thickness-of-wire
مفتول آرماتور بندی 1.5 نرم6,600 تومان
%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%d8%a7-20-%d8%a7%d9%84%db%8c-251-5-mm
مفتول آرماتور بندی 2.5 نرم6,600 تومان
%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%d8%a7-20-%d8%a7%d9%84%db%8c-252-5-mm
مفتول آرماتور بندی 3 نرم6,600 تومان
%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%d8%a7-20-%d8%a7%d9%84%db%8c-253-mm
مفتول آرماتور بندی 4 نرم6,600 تومان
%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%d8%a7-20-%d8%a7%d9%84%db%8c-254-mm
مفتول آرماتور بندی فابریک 1.5 بسیار نرم7,300 تومان
15-kg1-5-mm
مفتول آرماتور بندی فابریک 2.5 بسیار نرم7,300 تومان
15-kg2-5-mm
مفتول آرماتور بندی فابریک 3 بسیار نرم7,300 تومان
50-kg3-mm
مفتول آرماتور بندی فابریک 4 بسیار نرم7,300 تومان
50-kg4-mm

توضیحات بیشتر

3 رتبه برتر