جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

عضویت در سایت

جدول قیمت و مشخصات

عنوانقیمتضخامت مفتولتخلیهنوعارسال به سبد خریدhf:att:pa_thickness-of-wire
مفتول مسوار 1.29,660 تومان
1-2-mm
مفتول مسوار 1.59,660 تومان
1-5-mm
مفتول مسوار 29,660 تومان
2-mm
مفتول مسوار 2.59,660 تومان
2-5-mm
مفتول مسوار 3 - 89,660 تومان
3mm-8mm

توضیحات بیشتر

3 رتبه برتر