جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

عضویت در سایت

جدول قیمت و مشخصات

عنوانقیمتسایز میلگردآنالیزنوعارسال به سبد خریدhf:att:pa_rebar-size
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان4,750 تومان
28-mm
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان4,750 تومان
32-mm
میلگرد ۱۴ نیشابور4,760 تومان
14-mm
میلگرد ۱۶ نیشابور4,760 تومان
16-mm
میلگرد ۲۰ نیشابور4,760 تومان
20-mm
میلگرد ۲۲ نیشابور4,760 تومان
22-mm
میلگرد ۲۵ نیشابور4,760 تومان
25-mm
میلگرد ۲۸ نیشابور4,760 تومان
28-mm
میلگرد 18 نیشابور4,760 تومان
18-mm
میلگرد ۱۸ ذوب آهن اصفهان4,800 تومان
18-mm
میلگرد ۲۰ ذوب آهن اصفهان4,800 تومان
20-mm
میلگرد ۲۲ ذوب آهن اصفهان4,800 تومان
22-mm
میلگرد ۲۵ ذوب آهن اصفهان4,800 تومان
25-mm
میلگرد ۳۲ نیشابور4,870 تومان
32-mm
میلگرد ۱۶ ذوب آهن اصفهان4,900 تومان
16-mm
میلگرد ۱۶ فایکو4,900 تومان
16-mm
میلگرد ۱۸ فایکو4,900 تومان
18-mm
میلگرد ۲۰ فایکو4,900 تومان
20-mm
میلگرد ۲۲ فایکو4,900 تومان
22-mm
میلگرد ۲۵ فایکو4,900 تومان
25-mm
میلگرد ۲۸ فایکو4,900 تومان
28-mm
میلگرد 14 فایکو4,900 تومان
14-mm
میلگرد ۱۴ ذوب آهن اصفهان4,980 تومان
14-mm
میلگرد 12 فایکو5,000 تومان
12-mm
میلگرد 10 فایکو5,150 تومان
10-mm
میلگرد ۳۲ فایکو5,200 تومان
32-mm
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان5,250 تومان
12-mm

توضیحات بیشتر

3 رتبه برتر