جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

عضویت در سایت

جدول قیمت و مشخصات

عنوانقیمتضخامتطولتخلیهارسال به سبد خریدhf:att:pa_widthhf:att:pa_thickness
ورق سیاه برشی ساختمانی5,470 تومان
12503-mm
ورق سیاه برشی ساختمانی5,570 تومان
10005-mm
ورق سیاه برشی ساختمانی5,570 تومان
12505-mm
ورق سیاه برشی ساختمانی5,590 تومان
10003-mm
ورق سیاه برشی ساختمانی5,620 تومان
12504-mm
ورق سیاه برشی ساختمانی5,660 تومان
10002-5-mm
ورق سیاه برشی ساختمانی5,660 تومان
12502-5-mm
ورق سیاه برشی ساختمانی5,690 تومان
10004-mm
ورق سیاه برشی ساختمانی5,960 تومان
10002-mm
ورق سیاه برشی ساختمانی5,960 تومان
12502-mm

توضیحات بیشتر

3 رتبه برتر