جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

عضویت در سایت

جدول قیمت و مشخصات

عنوانقیمتضخامتطولتخلیهارسال به سبد خریدhf:att:pa_widthhf:att:pa_thickness
ورق سیاه برشی ساختمانی5,450 تومان
12503-mm
ورق سیاه برشی ساختمانی5,550 تومان
10005-mm
ورق سیاه برشی ساختمانی5,550 تومان
12505-mm
ورق سیاه برشی ساختمانی5,570 تومان
10003-mm
ورق سیاه برشی ساختمانی5,600 تومان
12504-mm
ورق سیاه برشی ساختمانی5,640 تومان
10002-5-mm
ورق سیاه برشی ساختمانی5,640 تومان
12502-5-mm
ورق سیاه برشی ساختمانی5,670 تومان
10004-mm
ورق سیاه برشی ساختمانی5,940 تومان
10002-mm
ورق سیاه برشی ساختمانی5,940 تومان
12502-mm

توضیحات بیشتر

3 رتبه برتر