جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

عضویت در سایت

جدول قیمت و مشخصات

عنوانقیمتضخامتعرضتخلیهارسال به سبد خریدhf:att:pa_thicknesshf:att:pa_height
ورق گالوانیزه تاراز 1.5میل9,210 تومان
1-50-mm1250-mm
ورق گالوانیزه تاراز 1میل9,210 تومان
1-00-mm1250-mm
ورق گالوانیزه کاشان 1میل9,280 تومان
1-00-mm1250-mm
ورق گالوانیزه تاراز 1میل9,310 تومان
1-00-mm1000-mm
ورق گالوانیزه تاراز 1.5میل9,310 تومان
1-50-mm1000-mm
ورق گالوانیزه چین 0.6میل9,370 تومان
0-60-mm1250-mm
ورق گالوانیزه کاشان 1میل9,380 تومان
1-00-mm1000-mm
ورق گالوانیزه چین 0.6میل9,470 تومان
0-60-mm1000-mm
ورق گالوانیزه چین 0.5میل10,090 تومان
0-50-mm1250-mm
ورق گالوانیزه چین 0.5میل10,110 تومان
0-50-mm1000-mm
ورق گالوانیزه کاشان 0.45میل10,730 تومان
0-45-mm1250-mm
ورق گالوانیزه کاشان 0.5میل10,930 تومان
0-50-mm1250-mm
ورق گالوانیزه کاشان 0.45میل11,030 تومان
0-45-mm1000-mm
ورق گالوانیزه کاشان 0.5میل11,030 تومان
0-50-mm1000-mm
ورق گالوانیزه تاراز 0.4میل11,960 تومان
0-40-mm1250-mm
ورق گالوانیزه تاراز 0.4میل12,160 تومان
0-40-mm1000-mm

جدول قیمت و مشخصات

3 رتبه برتر