جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

عضویت در سایت

مفتول مسوار

جدول قیمت و مشخصات

NamePriceضخامت مفتولتخلیهنوعBuyhf:att:pa_thickness-of-wire
مفتول مسوار کلاف230,500 ریال
3mm-5-5mm
مفتول مسوار شاخه231,500 ریال
3mm-5-5mm
مفتول مسوار کلاف233,500 ریال
2-5mm-2-9mm
مفتول مسوار شاخه234,500 ریال
2-5mm-2-9mm
مفتول مسوار کلاف235,500 ریال
2-2mm-2-4mm
مفتول مسوار شاخه236,500 ریال
2-2mm-2-4mm

توضیحات بیشتر

3 رتبه برتر