جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

عضویت در سایت

مفتول مسوار

جدول قیمت و مشخصات

NamePriceضخامت مفتولتخلیهنوعBuyhf:att:pa_thickness-of-wire
مفتول مسوار کلاف201,000 ریال
3mm-5-5mm
مفتول مسوار شاخه202,000 ریال
3mm-5-5mm
مفتول مسوار کلاف204,000 ریال
2-5mm-2-9mm
مفتول مسوار شاخه205,000 ریال
2-5mm-2-9mm
مفتول مسوار کلاف206,000 ریال
2-2mm-2-4mm
مفتول مسوار شاخه207,000 ریال
2-2mm-2-4mm

توضیحات بیشتر

3 رتبه برتر