جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

عضویت در سایت

مفتول مسوار

جدول قیمت و مشخصات

NamePriceضخامت مفتولتخلیهنوعBuyhf:att:pa_thickness-of-wire
مفتول مسوار کلاف209,500 ریال
3mm-5-5mm
مفتول مسوار شاخه210,500 ریال
3mm-5-5mm
مفتول مسوار کلاف212,500 ریال
2-5mm-2-9mm
مفتول مسوار شاخه213,500 ریال
2-5mm-2-9mm
مفتول مسوار کلاف214,500 ریال
2-2mm-2-4mm
مفتول مسوار شاخه215,500 ریال
2-2mm-2-4mm

توضیحات بیشتر

3 رتبه برتر