جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

عضویت در سایت

مفتول مسوار

جدول قیمت و مشخصات

NamePriceضخامت مفتولتخلیهنوعBuyhf:att:pa_thickness-of-wire
مفتول مسوار کلاف235,500 ریال
3mm-5-5mm
مفتول مسوار شاخه236,500 ریال
3mm-5-5mm
مفتول مسوار کلاف238,500 ریال
2-5mm-2-9mm
مفتول مسوار شاخه239,500 ریال
2-5mm-2-9mm
مفتول مسوار کلاف240,500 ریال
2-2mm-2-4mm
مفتول مسوار شاخه241,500 ریال
2-2mm-2-4mm

توضیحات بیشتر

3 رتبه برتر