جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

عضویت در سایت

جدول قیمت و مشخصات

عنوانقیمتتخلیهضخامت مفتولنوعارسال به سبد خریدhf:att:pa_thickness-of-wire
مفتول 2/20 گالوانیزه گرم8,730 تومان
2-2-mm
مفتول 2/40 گالوانیزه گرم8,730 تومان
2-4-mm
مفتول 2/80 گالوانیزه گرم8,730 تومان
2-8-mm
مفتول 3 گالوانیزه گرم8,730 تومان
3-mm
مفتول 3/5 گالوانیزه گرم8,730 تومان
3-5-mm
مفتول 2 گالوانیزه گرم8,780 تومان
2-mm
مفتول 4 گالوانیزه گرم8,780 تومان
4-mm
سیم رابیتس بندی10,960 تومان
1-2-mm
سیم اسکوپ10,960 تومان
1-5-mm

توضیحات بیشتر

3 رتبه برتر